Kom Yi Peng, betyr lyslykt på thai og er et symbol på en

lykkeønskning. Å tenne en lyslykt til minne om de døde,

er en gammel tradisjon. Vi har valgt dette symbolet for å

signalisere lys, varme og omsorg.

Dette prosjektet ble igangsatt av Sidsel J. Svestad, med støtte av mannen Per Morten Dahl. De var begge utsatt for tsunamien i julen 2004.

“Under tsunamien 26. desember ble Per Morten og jeg tatt av vannmassene på stranden i Karon. Vi reiste ned igjen i påsken for å bearbeide inntrykkene. Møtene vi da hadde med lokalbefolkningen som hjalp oss i julen, har ført til et sterkt og varig engasjement hos oss begge. Vi ble hentet av norske hjelpemannskaper og fikk oppfølging hjemme i Norge. De ble igjen og måtte klare seg som best de kunne. I takknemlighet till lokalbefolkningen vi møtte i Thailand, har vi besluttet å sette i gang ”Kom Yi Peng” utstillingen.

Kom Yi Peng, betyr lyslykt på thai og er et symbol på en lykkeønskning. Å tenne en lyslykt til minne om de døde, er en gammel tradisjon. Vi har valgt dette symbolet for å signalisere lys, varme og omsorg.

Vi har fått muligheten til kjøpe mange flotte batikkbilder laget av barn i flyktningeleirene i Khao Lak.Barna malte bildene som et ledd i terapien i tiden etter tsunamien.

Bildene ble tatt hjem til Norge og rammet inn her. Tanken er at bildene skal leies ut ved ulike anledninger. Skoler, bedrifter og organisasjoner er målgruppen.

Vi har i alt 37 bilder, av disse har vi valgt ut fire som vi lager kort av. Fire kort med konvolutter selges for kr. 100,-. Dette er en fin gaveartikkel som også er med på å støtte et viktig arbeid.

Kom Yi Peng utstillingen skal samle inn midler til å etablere et ressurssenter for hjelp til selvhjelp i Thailand. Kunst, kultur og næringsvirksomhet vil være blant de viktigste aktivitene i starten.

I tilknytning til dette senteret vil vi derfor videreutvikle School of Hope som gir tverrfaglig bistand til nødstilte barn i Thailand. Vi har allerede etablert en fadderordning med faddere fra Norge som en viktig del av dette.

Sidsel J. Svestad er utdannet innen Spa og naturterapi. Hun har tidligere jobbet 26 år innen forsikring. I dag jobber hun med hvordan mennesket kan videreutvikle sine ressurser og komme videre etter kriser i livet. I tillegg har hun i flere år arrangert helsereiser til Thailand under motto: Helse, velvære og glede gir deg ny vitalitet!

Sidsel er fra Hedmarken - og hun kunne ikke fått et bedre navn på utstillingen enn dette: ”Kom gi pæng”.

Sidsel J. Svestad
Nordåsveien 27
1415 Oppegård

Mobil 93 40 33 02

Telefon 66 99 25 15

Bankkonto 9713 47 26273

post@komyipeng.com

www.komyipeng.com